Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

สวัสดีครับ
กรุณาสมัครสมาชิกใหม่เพื่อที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชานั้นอาจจะต้องการ รหัสผ่านซึ่งคุณยังไม่จำเป็นต้องไปกังวลจนกว่าจะได้เป็นสมาชิกแล้วกรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่
2. ระบบจะทำการส่งอีเมลไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้
3. อ่านอีเมล จากนั้นคลิกที่ ลิงก์ในอีเมลนั้น
4. account ของคุณจะได้รับการยืนยัน และคุจะสามารถล็อกอินได้ทันที
5. เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าไปเรียน
6. ถ้าหากคุณถูกถามให้ใส่รหัสในการเข้าเรียนให้ใส่ รหัสที่อาจารย์ของคุณ
ให้ไว้
7. นับจากนี้คุณสามารถเข้าอ่านและใช้ข้อมูลในแต่ละรายวิชาได้ โดย ครั้ง
ต่อไปเพียงแต่ใส่ username และ password เท่านั้น จากหน้านี้