Printer-friendly version
 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์เป็นคำศัพท์ ทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

Search full text


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL

A
Abort:

 Abort  คำสั่งยกเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน ยกตัวอย่าง เช่น เราต้องการก๊อปปี้โปรแกรมไปยังเครื่องขับแผ่นบันทึก A แต่เครื่องขับนั้นไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในช่อง โปรแกรมดอสที่เราใช้ก๊อปปี้จะแสดงข้อความถามว่า

Not read reading drive A
Abort, Retry, Fail?

เมื่อเรากดแป้น A จะหมายถึงยกเลิกการทำงานก๊อปปี้นั้น

Adapter:

ตัวปรับต่อ แผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลัก ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อ กับอุปกรณือื่น ๆ ได้ เช่น Video graphics adapter เป็นแผ่นวงจรสำหรัพ่วงต่อ คอมพิวเตอร์กับจอภาพแบบกราฟิก

Address: เลขที่อยู่ประจำส่วนต่าง ๆ ตามแต่จะกำหนด เช่นเลขที่อยู่หน่วยความจำ หมายถึง เลขที่อยู่ของที่เก้บของข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างอิงถึงหรือระบุได้
Analog:

แอนะล็อก คำนี้มาจาก ภาษากรี หมายความว่า อะไรก็ได้ที่คล้าย หรือเป็นสัดส่วนกับสิ่งอื่น ปัจจุบัน คำนี้หมายความถึง อุปกรณ์ซึ่ง ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่น ๆ ที่มีความต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่รถยนต์แล่นนั้นความเร็วของรถ เป็นค่าที่มีลักษณะต่อนื่อง (เพราะรถแล่นตลอดเวลา) ในรถมีมาตรวัดความเร็ว ของรถยนต์ซึ่งมีหน้าปัดเป็นเข็มที่กระดิกเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของรถยนต์นั้น มาตรนี้เป็นอุปกรณ์ แอนล็อกแบบหนึ่ง

Animation:

การทำให้เคลื่อนไหว การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ การ์ตูน เทคนิคที่ใช้ก็คล้ายกับการสร้างภาพยนต์การ์ตูน นั่นคือต้องสร้างภาพนิ่งขึ้นก่อน แล้วสร้างภาพอื่น ๆ เรียงตามลำดับให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของตัวการ์ตูนเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย

Application:

งานประยุกต์  หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ เช่น งานบัญชี งานลงทะเบียนชื่อนักเรียน งานคิดคะแนนสอบ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้ภาพในหน่วยงาน เช่น อาจารย์เขียนโปรแกรม คิดคะแนนสอบขึ้นมาใช้เอง หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้

B
Back up: สำรอง  การก๊อปปี้แฟ้มข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไปยังสื่อบันทึกชนิดอื่น เช่น แผ่นดิสเกตต์ หรือเทปแม่เหล็ก เพื่อเก็บสื่อนั้นไว้ใช้งานหากฮาร์ดดิสก์ได้รับความเสียหาย การสำรองแฟ้มข้อมูลนี้ ควรจะกระทำในระยะเวลาอันสมควรหรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่
Keyword(s):
Backspace:

แป้นถอยหลัง แป้นบนแผงแป้นพิมพ์ที่เลื่อนเคอร์เซอร์ถอยกลับไปด้านซ้ายทีละหนึ่งตำแหน่ง พร้อมกันนี้ก็ลบตัวอักขระที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นไปด้วย ถ้าหากไม่ต้องการลบตัวอักขระไปด้วยให้กดแป้นลูกศรซ้ายมือแทน

Bed sector:

เซกเตอร์เสีย  จานแม่เหล็กและแผ่นดิสเกตต์นั้นแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เรียกว่า เซกเตอร์ ถ้าหากเชกเตอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้ถูกต้อง

Keyword(s):
Bit: บิต  ย่อมาจาก Binary digit หมายถึง เลขฐานสองแต่ละตัว คือ 0 กับ 1

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL